Tuesday, December 9, 2008

Dev Narayan Pradhan

Artist
Dev Narayan Pradhan
Album
Prerana
Lyrics
Kati kura na bhanera nai , mitha, mitha, mitha hunchhan – 2
Bhaniye ka kura baru, jhutha, jhutha, jhutha hunchhan
Kati kura na bhanera nai , mitha, mitha, mitha hunchhan

Lage jati tirkha jati sabai metnai parchha bhanne kehi chhina – 2
Manpareko manchhe lai paunai parchha bhanne kehi chhina
Kati nata na gansera nai, mitha, mitha, mitha hunchhan – 2
Gansiyeka nata baru, jhutha, jhutha, jhutha hunchhan
Kati kura na bhanera nai , mitha, mitha, mitha hunchhan

Manchhe ko maan paani hoina, pokhaundai ma kahile pokhindai na – 2
Bhara ko andhi beri taraga ma lekhi, lekhin daina
Kati chhithi na lekerai nai, mitha, mitha, mitha hunchhan -2
Lekhiyema chhithi baru, jhutha, jhutha, jhutha hunchhan
Kati kura na bhanera nai , mitha, mitha, mitha hunchhan
Bhaniye ka kura baru, jhutha, jhutha, jhutha hunchhan
Kati kura na bhanera nai , mitha, mitha, mitha hunchhan

No comments:

Contact Form

Name

Email *

Message *

Social Networking